top of page

GameAudio & Art

function Msg(param)

  reaper.ShowConsoleMsg(tostring(param).."\n")

end


mediaItem = reaper.AZ_GetMediaItemSelect(0,0,0)

retval = reaper.AZ_SetMediaItemMute(mediaItem,1)

- SIMPLE SCRIPT -

retval = reaper.AZ_SetMediaItemMute(mediaItem,setType)

- API -

MEDIA

reaper.AZ_SetMediaItemMute

指定メディアアイテムのミュートをセット

- API Detail -

▼入力値

  • MediaItem (MediaItem):メディアアイテム

  • setType(bool): ミュートを解除[0]、ミュートに設定[1]

▼出力値

  • retval(bool):APIの実行成功の有無

bottom of page