top of page

import sys

sys.path.append(RPR_GetResourcePath() + r"/UserPlugins")

from AZSTOKE_SILVER_python import *


def Msg(parm):

    RPR_ShowConsoleMsg(str(parm) + "\n")

    

AZ_SetTrackAllMuteOFF(0)

- SCRIPT -

retval = AZ_SetTrackAllMuteOFF(projID)

- API -

対応バージョン:

1.0.0

以降

TRACK

AZ_SetTrackAllMuteOFF

Unmute all tracks

- API Detail-

▼入力値

  • projID(integer):プロジェクトID

▼出力値

  • retval(bool):APIの実行成功の有無

  • trackList(table)同名トラック配列

bottom of page